Ï «Türkmenistanda öndürildi» internet çeşmesi türkmen öndürijileriniň eksport mümkinçiliklerini artdyrmaga gönükdirilendir
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

«Türkmenistanda öndürildi» internet çeşmesi türkmen öndürijileriniň eksport mümkinçiliklerini artdyrmaga gönükdirilendir

view-icon 1443
«Türkmenistanda öndürildi» internet çeşmesi türkmen öndürijileriniň eksport mümkinçiliklerini artdyrmaga gönükdirilendir

«Türkmenistanda öndürildi» iş portaly ýurt içindäki halkyň sarp edýän dürli ýokary hilli harytlaryny öndürijileri birleşdiren täze onlaýn ýerlik boldy.

https://madeinturkmenistan.co.tm/ saýtynda ýurdumyzda öndürilýän we satylýan harytdyr hyzmatlar barada esasy we täzelenýän, şol sanda halkara ülňülerine we kadalaryna laýyklygy baradaky maglumatlary-da öz içine alýan amatly sanly katalog ýerleşdirilipdir.

Bu ýerligiň maksady kärhanalar bilen sarp edijileriň arasynda gatnaşygy, şeýle hem türkmen öndürijileriniň daşary ýurt bazarlaryna çykyşyny ýola goýmakdyr. Web-saýt dürli ýurtly ulanyjylar üçin uýgunlaşdyrylypdyr we iňlis, rus hem türkmen dillerinde işleýär.

«Türkmenistanda öndürildi» Türkmenistanda iş alyp barmak isleýän we söwda gatnaşyklaryny ýola goýmaga ymtylýan telekeçiler, eksportçylar, öndürijiler, şeýle hem daşary ýurt şereketleri üçin ýeke-täk çeşmedir. Bu çeşmede içeri we daşary bazarlar üçin haryt öndürýän we GS1 Türkmenistanyň agzasy bolan türkmen öndürijileri maglumat ýerleşdirip bilerler.

Türkmenistanyň Milli edarasy tarapyndan «GS1 Türkmenistan» ştrih-kody boýunça işlenip düzülen täze internet çeşmesiniň tanyşdyrylyşy we işe girizilmegi «Türkmentel-2023» halkara forumynyň çäginde amala aşyryldy.