Ï Türkmenistanyň agyr atletikaçylary Daşkentde geçirilýän Aziýa çempionatyna gatnaşýarlar
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň agyr atletikaçylary Daşkentde geçirilýän Aziýa çempionatyna gatnaşýarlar

view-icon 3092
Türkmenistanyň agyr atletikaçylary Daşkentde geçirilýän Aziýa çempionatyna gatnaşýarlar

Daşkentde başlanan 34 ýurtdan 239 türgeni ýygnan agyr atletika boýunça Aziýa çempionatyna Türkmenistanyň topary hem gatnaşýar.

Türgenler erkekleriň we zenanlaryň arasynda on agram derejesinde medallardan we gymmatly baýraklardan başga-da, Aziýanyň güýçli agyr atletikaçylary 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga ýardam edýän utuklar ugrunda hem bäsleşerler. Hytaýly agyr atletikaçylar ýaryşa gatnaşmaýarlar, çünki olar mart-aprel aýlarynda geçiriljek Dünýä kubogy ugrundaky ýaryşa taýýarlanýarlar.

Aziýa çempionatynda Türkmenistanyň milli ýygyndysyna 12 türgen wekilçilik edýär.

Zenanlar toparynyň hatarynda: Durresde (Albaniýa) ýaşy 17-ä çenli gyzlaryň arasynda 2023-nji ýylda dünýäniň çempiony Ogulşat Amanowa (agramy 49 kg çenli), 45 kilograma çenli agramda 2018-nji ýylda dünýä çempiony Ýulduz Jumabaýewa we Kristina Şermetowa (ikisi-de ýokary 55 kilograma çenli), 59 kilograma çenli agramda Tokioda geçirilen Olimpiýa oýunlarynyň kümüş medalynyň eýesi Polina Gurýewa (76 kg çenli), 2023-nji ýylda ýaşy 17-ä çenli gyzlaryň arasynda hem-de 20 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda Aziýanyň çempiony, 2023-nji ýylda ýetginjekler dünýä çempionatynyň wise-çempiony Enemjan Rustamowa (81 kg çenli) bar.

Erkekler toparynda: Seýitjan Mirzaýew (61 kg çenli), Bunýad Raşidow we Bektimur Reýimow (ikisi hem 73 kg çenli), Maksat Meredow (81 kg çenli), 2023-nji ýylda Gwadalaharada (Meksika) geçirilen ýetginjekler dünýä çempionatynyň we 2023-nji ýylda geçirilen Delide (Hindistan) Aziýa çempionatynyň kümüş medalynyň eýesi Gaýgysyz Töräýew (89 kg çenli), dekabr aýynda Dohada (Katar) geçirilen II Gran Pri halkara ýaryşynyň ýeňijisi Şahzadbek Matýakubow (96 kg çenli) we Hojamuhammet Toýçyýew (109 kg-dan gowrak) çykyş ederler.

Agyr atletika boýunça Aziýanyň çempionaty 10-njy fewralda tamamlanar.