Ï Türkmenistanyň wekiliýeti ÝUNESKO-nyň işleri barada Milli toparlaryň mejilisine gatnaşdy
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň wekiliýeti ÝUNESKO-nyň işleri barada Milli toparlaryň mejilisine gatnaşdy

view-icon 1809
Türkmenistanyň wekiliýeti ÝUNESKO-nyň işleri barada Milli toparlaryň mejilisine gatnaşdy

2024-nji ýylyň 27-nji fewralynda, ÝUNESKO-nyň Baş edarasynda Medeni taýdan özüňi görkezmegiň dürliligini goramak we höweslemdirmek boýunça Hökümetara komitetiniň 17-nji mejlisiniň çäklerinde Gurama agza-döwletleriň ÝUNESKO-nyň işleri barada Milli toparlarynyň mejlisi geçirildi. Türkmen tarapyndan ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň Sekretariatynyň we Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň wekilleri mejlisiň işine gatnaşdylar.

Mejlisiň dowamynda ÝUNESKO-nyň degişli wekilleri tarapyndan agzalan Konwensiýanyň çäklerinde durmuşa geçirilýän birnäçe maksatnamalar we taslamalar bilen tanyşdyryldy. Ýagny, Medeni dürlilik boýunça Halkara gaznasy, Norwegiýa tarapyndan maliýeleşdirýän ÝUNESKO-Aşberg taslamasy we Şwesiýa tarapyndan maliýeleşdirilýän maksatnamalar.

Agzalan mejlis ÝUNESKO agza-döwletleriň ÝUNESKO-nyň Medeni taýdan özüňi görkezmegiň dürliligini goramak we höweslemdirmek baradaky Konwensiýasyny raýat jemgyýeyiniň gatnaşmagynda durmuşa geçirmäge ygrarlydygynynyň aýdyň subutnamasy boldy.

2021-nji ýylyň iýul aýynda ÝUNESKO-nyň Medeni taýdan özüňi görkezmegiň dürliligini goramak we höweslemdirmek baradaky Konwensiýasy Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan tassyklanyldy.