Ï Ýurdumyzda boljak howa barada maglumat
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ýurdumyzda boljak howa barada maglumat

view-icon 2937
Ýurdumyzda boljak howa barada maglumat

Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ikinji ýarymynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine 0... -2 gradus sowukdan, +5... +7 gradus sowuk, gündizlerine +9... +11 gradusdan +15... +20 gradus aralygynda maýyl bolar.

Ahal welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ortasynda we ahyrynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine -3... +2 gradus sowukdan, +5... +10 gradus aralygynda sowuk, gündizlerine +7... +12 gradusdan +17... +22 gradus aralygynda maýyl bolar.

Balkan welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ikinji ýarymynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine -2... +3 gradus sowukdan, +4... +9 gradus aralygynda sowuk, gündizlerine +17... +22 gradus, welaýatyň kenarýaka etraplarynda +10... +15 gradus maýyl bolar.

Mary welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ortasynda we ahyrynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine -2... -7 gradus sowukdan, +4... +9 gradus, gündizlerine +5... +10 gradusdan +16... +21 gradus aralygynda maýyl bolar.

Lebap welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ikinji ýarymynda ýagyş ýagar.. Howa gijelerine 0... -5 gradusdan +3... +8 gradus aralygynda sowuk, gündizlerine +5... +10 gradusdan +15... +20 gradus aralygynda maýyl bolar.

Daşoguz welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ahyrynda az-kem ýagyş ýagar. Howa gijelerine -2... -7 gradusdan 0... +5 gradus aralygynda sowuk, gündizlerine +6... +11 gradusdan +12... +17 gradus aralygynda maýyl bolar.