Ï “Türkmenistan – Birleşen Milletler Guramasy” Strategik maslahat beriş Geňeşi döredildi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

“Türkmenistan – Birleşen Milletler Guramasy” Strategik maslahat beriş Geňeşi döredildi

view-icon 6072

Türkmenistanyň Prezidentiniň il-ýurt bähbitli milli maksatnamalaryny we halkara başlangyçlaryny amala aşyrmak bilen bagly işleri döwrüň talaplaryna laýyk guramak hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň düzüm birlikleri bilen amala aşyrylýan taslamalaryň çäklerinde hyzmatdaşlygy ulgamlaýyn esasda alyp barmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, “Türkmenistan — Birleşen Milletler Guramasy” strategik maslahat beriş geňeşi döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy.