Ï Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany A.B.ABDYLLAÝEW hakynda
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany A.B.ABDYLLAÝEW hakynda

view-icon 3869

Amanmyrat Berdimyradowiç Abdyllaýewi, saglyk ýagdaýy sebäpli, Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň häkimi wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti 
Serdar BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2024-nji ýylyň 15-nji apreli.