Ï «Merkezi Aziýa+Ýaponiýa» Dialogynyň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde duşuşyk geçirildi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

«Merkezi Aziýa+Ýaponiýa» Dialogynyň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde duşuşyk geçirildi

view-icon 1726
«Merkezi Aziýa+Ýaponiýa» Dialogynyň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde duşuşyk geçirildi

2024-nji ýylyň 14-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary A.Gurbanowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Astana şäherinde geçirilen «Merkezi Aziýa+Ýaponiýa» Dialoguna gatnaşyjy ýurtlaryň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesindäki duşuşyga gatnaşdy. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy habar berýär.

Duşuşyga şeýle hem Ýaponiýanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň orunbasarlary, Gazagystanda akkreditlenen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Ilçileri, ýerli we daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Çäräniň gün tertibine «Merkezi Aziýa+Ýaponiýa» Dialogunyň Sammitini guramak bilen baglanyşykly meseleler girizildi. Şeýle hem duşuşygyň barşynda taraplar Ýaponiýanyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň derwaýys meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.