Ï ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkiýe Respublikasynyň milli toparynyň başlygy bilen duşuşyk
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkiýe Respublikasynyň milli toparynyň başlygy bilen duşuşyk

view-icon 1827
ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkiýe Respublikasynyň milli toparynyň başlygy bilen duşuşyk

2024-nji ýylyň 16-njy maýynda Aşgabatda Türki medeniýetiň halkara guramasyna (TÜRKSOÝ) agza döwletleriň ÝUNESKO-nyň işleri barada milli toparlarynyň 10-njy mejlisiň geçirilmeginiň çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri, ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň başlygy Raşid Meredow bilen ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkiýe Respublikasynyň milli toparynyň başlygy Ojal Oguzyň arasynda duşuşyk geçirildi.

Söhbetdeşligiň barşynda taraplar ýurtlaryň arasynda TÜRKSOÝ-yň we ÝUNESKO-nyň çäklerinde ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlygy, hususan-da umumy hödürnamalaryň ÝUNESKO-nyň adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň reprezentatiw sanawyna we beýleki maksatnamalaryna hödürlenmegi bilen bagly ugurlardaky gatnaşyklary nygtadylar.

Bellenilşi ýaly, Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy 2024-2025-nji ýyllarda ÝUNESKO bilen bilelikde bellenilip geçilýän şanly seneleriň sanawyna goşulmagy beýik türkmen nusgawy şahyrynyň we akyldarynyň döredijiliginiň halkara medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy we onuň dünýä medeni mirasynyň emele gelmegine edýän täsiri nukdaýnazaryndan ykrar edilendiginiň aýdyň subutnamasydyr.