Ï Paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar hem-de konsertler
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar hem-de konsertler

view-icon 1681
Paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar hem-de konsertler

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi ýaş zehinlere goldaw bermek we sungata bolan söýgini ösdürmek maksady bilen, ýaşlar simfoniki orkestriniň we birleşen çagalar horunyň aýdym-sazly konsertini guraýar.

Orkestr we hor ýörite topar tarapyndan gurnalan diňlenişikler arkaly ýurdumyzyň dürli sungat we aýdym-saz mekdeplerinden saýlanyp alyndy.

Olar türkmen hem-de daşary ýurt aýdym-sazlaryny ýerine ýetirer.

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry:

01.06.2024 «Ependi ýa-da gülkünç goňşy» 19:00;

02.06.2024 «Hazyna» 19:00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry:

01.06.2024 «Balzaminowyň öýlenişi» 19:00;

02.06.2024 «Körpe gelin» 19:00.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

01.06.2024 «Gyzyl alma» 19:00;

02.06.2024 «Gülki sowgady» 19:00.

Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatry:

01.06.2024 «Ýagyş ýagan gijesi» 19:00;

02.06.2024 «Geliň gülşeliň» 19:00.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry:

01.06.2024 «Çynymy aýtsam...» 19:00;

02.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry:

31.05.2024 «Сад без земли» 19:00;

01.06.2024 «Золушка» 12:00;

01.06.2024 «Пришел мужчина к женщине» 19:00;

02.06.2024 «Похищение Чебурашки» 11:00;

02.06.2024 «Похищение Чебурашки» 13:00;

02.06.2024 «Ханума» 19:00.

Türkmen döwlet gurjak teatry:

31.05.2024 «Towşanjygyň öýi» 17:00;

31.05.2024 «Gurjak gyz» 19:00;

01.06.2024 «Çagalyk älemgoşary» 17:00;

01.06.2024 «Aladdin» 19:00;

02.06.2024 «Maşa we aýy» 12:00;

02.06.2024 «Maşa we aýy» 17:00;

02.06.2024 «Jüýteniň toýy» 19:00.