mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Sport

news-photo

20.07.2024

total-veiw

94

Türkmen türgenleri Parižde geçiriljek XXXIII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşarlar

Türkmen türgenleri Halkara olimpiýa komitetiniň Prezidentiniň çakylygy boýunça, sportuň dört görnüşi – dzýudo, agyr atletika, suwda ýüzmek we ýeňil atletika boýunça şu ýylyň 26-njy iýuny bilen 11-nji awgusty aralygynda Parižde geçiriljek XXXIII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşarlar.

news-photo

19.07.2024

total-veiw

84

Ýaş türkmen futbolçylarynyň Daşkentde geçen «AFL Kids Cup-2024» halkara ýaryşynda gazanan ýeňşi

Türkmen futbolçylary çagalaryň we ýetginjekleriň arasynda Daşkentde geçen «AFL Kids Cup-2024» halkara ýaryşynda ýeňiş gazandylar.

news-photo

11.07.2024

total-veiw

4846

Futbol boýunça Türkmenistanyň Kubogy – 2024 ýaryşynyň bije atyşlygy boldy

Şu gün paýtagtymyzda futbol boýunça Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky 33-nji bäsleşigiň bije atyşlygy geçirildi. Bu gezekki bäsleşige Ýokary liga wekilçilik edýän toparlaryň 9-sy gatnaşar. 

news-photo

11.07.2024

total-veiw

3959

Türkmenistanly çeper gimnastikaçylar Daşkentde geçirilen ýaryşda 29 medal gazandylar

Türkmenistanly ýaş çeper gimnastikaçylar Daşkentde (Özbegistan) geçirilen çeper gimnastika boýunça «Merry Caravan» 14-nji halkara ýaryşynda dürli derejeli 29 medal gazandylar.

news-photo

10.07.2024

total-veiw

3971

Türkmen ekipažy ralli boýunça Russiýa Federasiýasynyň çempionatynda bürünç medal eýeledi

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Nissan Patrol» awtoulagynda çykyş edýän türkmen türgenleri doganlar Merdan we Şöhrat Toýlyýewler «Ýüpek ýoly-2024» ralli-reýdiniň çäginde awtosportuň şol görnüşi boýunça geçirilen Russiýa Federasiýasynyň çempionatynda bürünç medala mynasyp boldylar.

news-photo

10.07.2024

total-veiw

2389

Aşgabatda 2024-nji ýylyň Olimpiýa oýunlarynyň açylyşy mynasybetli sergi açyldy

Parižde 2024-nji ýylyň Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlarynyň başlanmagyna sanlyja gün galanda Türkmenistandaky Fransuz institutynyň «Nadar» galereýasynda «Les Elles des Jeux» («Zenanlar Olimpiýa oýunlarynda») atly sergi açyldy.

news-photo

09.07.2024

total-veiw

2452

Türkmen küştçüleri meşhur grossmeýsteriň ýolbaşçylygynda Bütindünýä olimpiadasyna taýýarlanýarlar

Meşhur halkara grossmeýsteri Wasiliý Iwançuk sentýabr aýynda Budapeştde (Wengriýa) geçiriljek 45-nji Bütindünýä küşt olimpiadasyna taýýarlyk görmek üçin Türkiýäniň Antaliýa şäherinde türgenleşik ýygnanşygyny geçýän Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň okuw-türgenleşigine ýolbaşçylyk edýär.

news-photo

08.07.2024

total-veiw

2638

Türkmenistanyň samboçylary Makaoda geçirilen Aziýa we Okeaniýa çempionatynda 21 medal gazandylar

Türkmenistanyň sambo boýunça ýygyndy topary Hytaý Halk Respublikasynyň Makao şäherinde geçirilen Aziýa we Okeaniýa çempionatynda dürli derejeli 21 medal gazandylar.

news-photo

01.07.2024

total-veiw

3631

Futbol boýunça Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndy topary (U20) CAFA-2024 çempionatyna gatnaşmak üçin Gyrgyzystana ugrady

Şu gün Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndy toparynyň futbolçylary Aşgabadyň Halkara howa menzilinden Daşoguzyň, Ürgenjiň, Daşkendiň, Bişkegiň üsti bilen 5-nji iýuldan 12-nji iýul aralygynda Gyrgyzystan Respublikasynyň Jalal-Abad şäherinde 20 ýaşa ýetmedik ýaşlar ýygyndy (U20) toparlarynyň arasynda geçiriljek Merkezi Aziýa Futbol Assosiasiýasynyň (CAFA) çempionatyna gatnaşmak üçin ýola düşdüler.

news-photo

28.06.2024

total-veiw

3905

Döwletmyrat Annaýew Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndy futbol toparyna (U20) ýolbaşçy boldy

43 ýaşly futbol hünärmeni Döwletmyrat Annaýew baş tälimçi hökmünde Türkmenistanyň ýaşlar (20 ýaşa çenli) ýygyndy toparyny Aziýa Kubogy – 2025-iň saýlama oýunlaryna taýýarlar. Bu karar Türkmenistanyň Futbol federasiýasy tarapyndan kabul edildi.

...197