mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Sport

news-photo

27.06.2024

total-veiw

3864

Türkmenistanyň agyr atletikaçylary Merkezi Aziýanyň (U-17) açyk ýaşlar çempionatynda 13 medal gazandylar

Dünýäniň alty ýurdundan 44 türgeniň gatnaşmagynda 17 ýaşa çenli oglan we gyzlaryň arasynda geçen Merkezi Aziýa açyk çempionatynda türkmen agyr atletikaçylary 13 medal gazandylar.

news-photo

25.06.2024

total-veiw

2979

20 ýaşa ýetmedik ýaşlar ýygyndy toparlarynyň arasynda geçiriljek CAFA-2024 çempionatynda türkmen futbolçylarynyň bäsdeşleri belli boldy

Futbol boýunça Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndy topary Eýranyň we Özbegistanyň ýygyndy toparlary bilen 5–12-nji iýul aralygynda Gyrgyzystan Respublikasynyň Jalal-Abad şäherinde 20 ýaşa ýetmedik ýaşlar ýygyndy (U20) toparlarynyň arasynda geçiriljek Merkezi Aziýa Futbol Assosiasiýasynyň (CAFA) çempionatynyň birinji tapgyrynda duşuşarlar.

news-photo

23.06.2024

total-veiw

3473

Türkmenistanyň adaty karate boýunça milli ýygyndy toparynyň türgenleri Merkezi Aziýanyň çempionatynda 9 medal eýelediler

Türkmenistanyň adaty karate boýunça milli ýygyndy topary Gazagystanyň Almaty şäherinde geçirilen Merkezi Aziýanyň çempionatynda dokuz medal gazandylar.

news-photo

20.06.2024

total-veiw

2995

Suwhan Öwezgeldiýew Ulan-Udede geçirilen Gran-pri ýaryşynda çempionlyk guşagyny eýeledi

Türkmenistanly türgen Suwhan Öwezgeldiýew Russiýa Federasiýasynyň Burýatiýa Respublikasynyň Ulan-Ude şäherinde geçirilen söweş sambosy boýunça halkara Gran-pri ýaryşynda çempionlyk guşagyna eýe boldy. Aşgabat şäher prokuraturasynyň işgäri 88 kilogram agram derejesinde finalda russiýaly Iwan Intýuhowy ýeňip, şeýle üstünlik gazandy.

news-photo

19.06.2024

total-veiw

3115

Türkmenistanly kuraş ussatlary Eýranda geçirilen Aziýa çempionatynda 11 medal gazandylar

Türkmen pälwanlary Eýran Yslam Respublikasynyň Tähran şäherinde geçirilen Kuraş boýunça 13-nji Aziýa çempionatynda 11 medal gazandylar.

news-photo

15.06.2024

total-veiw

3018

Türkmen agyr atletikaçylary hytaýly hünärmeniň ýolbaşçylygynda Gruziýada türgenleşýärler

Türkmen agyr atletikaçylary Gruziýada meşhur Bakuriani dag lyžasy şypahanasynda okuw-türgenleşigini geçýärler. 52 ýaşly hytaýly tanymal hünärmen Lin Şoufengyň ýolbaşçylygynda 8 türgenden ybarat Türkmenistanyň milli ýygyndysy bu ýerde 20-nji iýuna çenli halkara ýaryşlaryna taýýarlanar.

news-photo

13.06.2024

total-veiw

3171

Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndysynyň Aziýa Kubogy – 2025-iň saýlama tapgyryndaky garşydaşlary belli boldy

Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysy (U20) «I» toparçada Ýaponiýanyň, Gyrgyzystanyň we Mýanmanyň ýygyndy toparlary bilen duşuşar.

news-photo

13.06.2024

total-veiw

2868

Türkmenistanyň ýetginjekler ýygyndysynyň Aziýa Kubogy – 2025-iň saýlama tapgyryndaky garşydaşlary belli boldy

Şu gün Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherinde geçirilen ýetginjekler (U17) ýygyndylarynyň arasynda geçiriljek Aziýa Kubogy – 2025-iň saýlama tapgyrynyň bije çekişlik dabarasynyň netijesinde ýurdumyzyň ýetginjekler ýygyndysy «D» toparçada Taýlandyň, Hindistanyň hem-de Bruneýiň ýygyndy toparlary bilen bäsleşer.

news-photo

09.06.2024

total-veiw

3516

«Senagatbank» toparyndan üstün çykan «Köpetdag» topary Türkmenistanyň çempionlygy ugrunda bäsleşigi has-da gyzykdyrdy

Ýurdumyzyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynyň 10-njy tapgyrynyň duşuşyklarynda «Senagatbank» topary «Köpetdag» toparyndan 2:6 hasabynda utulyp, ilkinji ýeňlişe sezewar boldy.

news-photo

07.06.2024

total-veiw

3415

Türkmenistanly mergenler Belarusyň açyk Kubogy ugrundaky ýaryşda kümüş we iki bürünç medal gazandylar

Türkmen mergenleri Minskde geçirilen ýaý atmak boýunça Belarus açyk Kubogy ugrundaky ýaryşda bir kümüş we iki bürünç medal eýelediler.

...197