mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Sport

news-photo

10.09.2023

total-veiw

1818

«Köpetdag» Türkmenistanyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynda öňdäki orny elde saklaýar

Paýtagtymyzyň «Köpetdag» topary Türkmenistanyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynda ýene bir ýeňiş gazandy. 13-nji tapgyryň oýnunda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň topary TNGIZT-ni 6:2 hasabynda utmak bilen, söbügini basyp gelýän topardan 4 utuk öňdeligi elde saklady.

news-photo

07.09.2023

total-veiw

1700

Awazada Türkmenistanyň Naýbaşy futzal ligasynyň balkan tapgyry başlandy

Uzak arakesmeden soň Türkmenistanyň futzal Naýbaşy ligasy 12-nji tapgyryň oýunlary bilen täzeden başlady.

news-photo

06.09.2023

total-veiw

2251

Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndy topary (U-23) Aziýa kubogy-2024 üçin saýlama taýýarlyk çäginde hytaýly deň-duşlaryndan üstün çykdy

Türkmenistanyň ýaşlar (23 ýaşa çenli) ýygyndy toparynyň futbolçylary Aziýa Kubogy – 2024 üçin saýlama ýaryşyň öňüsyrasynda hytaýly deň-duşlarynyň ýygyndy topary bilen geçirilen ýoldaşlyk duşuşygynda 2:0 hasabynda ýeňiş gazandy. Toparymyza bu ýeňşi Meýlis Durdyýewiň (51-nji minut) we Nurmyrat Rozyýewiň (71-nji) takyk urgulary getirdi.

news-photo

05.09.2023

total-veiw

2570

Türkmenistanyň agyr atletikaçylary Er-Riýadda geçýän dünýä çempionatyna gatnaşarlar

Er-Riýadda (Saud Arabystany) başlanan agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna Türkmenistandan 15 türgen gatnaşar. Erkekleriň arasynda geçirilýän 88-nji, zenanlaryň arasynda bolsa 31-nji bu ýaryş 117 ýurtdan 719 (365 erkek we 354 zenan) türgenleri bir ýere jemledi.

news-photo

04.09.2023

total-veiw

1978

Ýurdumyzda atçapyşygynyň güýzki möwsümi başlandy

Atçapyşygynyň güýzki möwsümi, däp boýunça, Aşgabatda we ýurdumyzyň welaýatlarynda geçirilýär.

news-photo

29.08.2023

total-veiw

2230

Aziýa tennis federasiýasynyň ýolbaşçylary Aşgabatda 12 ýaşa çenli çagalaryň arasynda Merkezi Aziýa çempionatynyň guralyşyna ýokary baha berdiler

Aziýa tennis federasiýasy (ATF) Türkmenistanyň Tennis federasiýasynyň Aşgabatda 12 ýaşa çenli çagalaryň arasynda Merkezi Aziýa toparlaýyn çempionatynyň guralyşyna ýokary baha berdi. Aziýa tennis federasiýasynyň (ATF) ýolbaşçylary şu ýylyň iýunynda Owganystanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Özbegistanyň, Täjigistanyň we Türkmenistanyň toparlarynyň gatnaşmagynda türkmen paýtagtynyň Olimpiýa şäherçesinde geçirilen sebit çempionatynyň tennis ýaryşlaryny guramagyň ajap mysalydygyny bellediler. Bu barada ATF-nyň Aziýada sportuň şu görnüşini ösdürmek boýunça milli assosiýasiýalaryň ýolbaşçylary üçin Kuala-Lumpurda (Malaýziýa) guralan halkara seminarynda habar berildi.

news-photo

25.08.2023

total-veiw

3280

AFK-2023/24-iň çempionlar ligasynda «Ahalyň» garşydaşlary kesgitlendi

Aziýa futbol konfederasiýasynyň klublar arasyndaky esasy futbol ýaryşynyň 42-nji we «AFK Çempionlar ligasy» atlandyrylýan 21-nji oýun üçin Kuala-Lumpurda (Malaýziýa) geçirilen bije atyşlygynyň netijesinde, Özbegistanyň «Pakhtakor», Saud Arabystanynyň «Al-Fayha» we BAE-niň «Al-Ain» toparlary Türkmenistanyň «Ahal» toparyna bäsdeş bolup çykdy.

news-photo

23.08.2023

total-veiw

2654

«Merw» ilkinji gezek AFK kubogynyň toparlaýyn ýaryşyna gatnaşmaga hukuk gazandy

«Merw» futbol topary AFK-nyň «playoff» tapgyrynda Täjigistanyň «Hujant» toparyny 2:1 hasabynda utup, bu bäsleşigiň toparlaýyn ýaryşyna gatnaşmaga hukuk gazandy.

news-photo

18.08.2023

total-veiw

2664

«Sagdyn bedende — sagdyn ruh»: Türkmenistanyň sport mekdebi çagalary okuwa çagyrýar

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň sport mekdebi saglygyny gowulandyrmak we Milli sport hereketine goşulmak isleýänleriň okuwa alynýandygyny yglan etdi. Kabul edişlik 2023-nji ýylyň 21-25-nji awgusty aralygynda geçiriler.

news-photo

16.08.2023

total-veiw

2333

«Merw» Gyrgyzystanyň «Alaý» toparyny utup, AFK-nyň Kubogy ugrunda ýaryşyň «playoff» tapgyryna çykdy

«Merw» futbol toparynyň oýunçylary AFK Kubogy ugrunda ýaryşyň deslapky tapgyrynda Gyrgyzystanyň Oş şäheriniň «Alaýyny» 1:0 hasabynda utup, ýaryşyň «playoff» tapgyryna çykmagy başardylar. Duşuşygyň 13-nji minudynda Musa Nurnazarow ýeňiş pökgüsini tora girizdi.

...174