}
Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany
01.12.2020
eye
113

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy dünýäniň habar beriş serişdelerinde

Türkmenistanyň Gruziýadaky Ilçihanasynyň ýardam bermeginde, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň
30.11.2020
eye
104

Tbilisiniň merkezinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli baner oturdyldy

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň bellenilmegi mynasybetli Tbilisiniň merk
26.11.2020
eye
104

Astrahanda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli onlýan-umumy sapak geçirildi

25-nji noýabrda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Konsullygynyň (Astrahan ş.) goldamagynda M
21.11.2020
eye
118

Şanly senäni özbegistanly dostlarymyz bilen bile belleýäris

18-nji noýabrda Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky Ilçihanasynyň binasynda BMG-nyň «Türkmen
27.10.2020
eye
122

Gurluşyk-senagat toplumy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňde goýlan strategik durmuş-ykdysady we
22.10.2020
eye
113

Oba hojalygy ýurdumyzyň azyk bolçulygynyň we abadançylygynyň ygtybarly binýadydyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýylyň sentýabr aýynda geçirilen Türkmenistanyň H
21.10.2020
eye
97

Diplomatlaryň arasynda BMG-nyň 75 ýyllygyna we ýurdumyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan sport ýaryşlary geçirilýär

Şu gün paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesinde diplomatlaryň arasynda BMG-nyň 75 ýyllygyna we ýurdumyzyň
14.10.2020
eye
108

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: lukmançylyk diplomatiýasy adamzadyň bähbidine

Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni lukmançylyk ulgamynyň täze iri d
13.10.2020
eye
110

Türkmenistanyň maliýe-ykdysady ulgamynyň durnukly ösüşi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli ykdysadyýetiň durnukly ösmegini üpjün etmegi,
12.10.2020
eye
109

Türkmenistanyň we Özbegistanyň diplomatiýa ýokary okuw mekdeplerininiň arasynda sanly ulgam arkaly duşuşyk geçirildi

Özara gatnaşyklaryň ugurlary, şeýle hem halkara gatnaşyklary ulgamynda hünärmenleri taýýarlamagyň me