Paýtagtymyzda Gurban baýramy mynasybetli konsert guralýar

eye
1996
Paýtagtymyzda Gurban baýramy mynasybetli  konsert guralýar

Aşgabat şäherimizde 20-21-nji iýulda Gurban baýramy mynasybetli baýramçylyk konserti geciriler. Bu Konsert iýul aýynyň 20-sine sagat 19:00-da «Watan» kinokonsert merkezinde gurnalar. Konsertde Türkmenistanyň meşhur estrada ýyldyzlary Eldar Ahmedow, Berdi Çowdurbaýew, Jeýhun Atajykow Rejepmuhammet Hojamuhammedow, şeýle-de 21-nji Iyulda sagat 19:00-da şol kinokonsert merkezinde Türkmenistanyň meşhur estrada ýyldyzlary Rahman Hudaýberdiýew, Göwher Hajymyradowa, Mekan Rejepow şowhunly çykyş ederler.