Türkmenistanyň IJÖ-niň ösüşi 2021-nji ýylyň 8 aýynda 6 göterimden geçdi

eye
4831
Türkmenistanyň IJÖ-niň ösüşi 2021-nji ýylyň 8 aýynda 6 göterimden geçdi

Türkmenistanyň IJÖ-niň ösüşi 2021-nji ýylyň 8 aýynda 6,2 göterim boldy. Türkmenistanyň hökümetiniň mejlisinde hasabat döwründe ýurduň durmuş-ykdysady ösüşiniň jemlerine garaldy.

Mejlisde geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende önüm öndürilişiniň 5,5 göterim, bölek söwda dolanşygynyň 17 göterim, daşary söwda dolanşygynyň möçberiniň – 9,6 göterim artandygy bellenildi. Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 114,5 göterim, çykdajy bölegi 97,5 göterim ýerine ýetirildi. Aýlyk haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary öz wagtynda maliýeleşdirildi.

Täze habarlar