mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Türkmen woleýbolçylary Merkezi Aziýanyň Çagyryş Kubogynyň kümüş medalyna eýe boldular

view-icon 951
Türkmen woleýbolçylary Merkezi Aziýanyň Çagyryş Kubogynyň kümüş medalyna eýe boldular
Türkmen woleýbolçylary Merkezi Aziýanyň Çagyryş Kubogynyň kümüş medalyna eýe boldular
Türkmen woleýbolçylary Merkezi Aziýanyň Çagyryş Kubogynyň kümüş medalyna eýe boldular
Türkmen woleýbolçylary Merkezi Aziýanyň Çagyryş Kubogynyň kümüş medalyna eýe boldular
Türkmen woleýbolçylary Merkezi Aziýanyň Çagyryş Kubogynyň kümüş medalyna eýe boldular
Türkmen woleýbolçylary Merkezi Aziýanyň Çagyryş Kubogynyň kümüş medalyna eýe boldular
Türkmen woleýbolçylary Merkezi Aziýanyň Çagyryş Kubogynyň kümüş medalyna eýe boldular
Türkmen woleýbolçylary Merkezi Aziýanyň Çagyryş Kubogynyň kümüş medalyna eýe boldular
Türkmen woleýbolçylary Merkezi Aziýanyň Çagyryş Kubogynyň kümüş medalyna eýe boldular
Türkmen woleýbolçylary Merkezi Aziýanyň Çagyryş Kubogynyň kümüş medalyna eýe boldular
Türkmen woleýbolçylary Merkezi Aziýanyň Çagyryş Kubogynyň kümüş medalyna eýe boldular
Türkmen woleýbolçylary Merkezi Aziýanyň Çagyryş Kubogynyň kümüş medalyna eýe boldular
Türkmen woleýbolçylary Merkezi Aziýanyň Çagyryş Kubogynyň kümüş medalyna eýe boldular
Türkmen woleýbolçylary Merkezi Aziýanyň Çagyryş Kubogynyň kümüş medalyna eýe boldular
Türkmen woleýbolçylary Merkezi Aziýanyň Çagyryş Kubogynyň kümüş medalyna eýe boldular
Türkmen woleýbolçylary Merkezi Aziýanyň Çagyryş Kubogynyň kümüş medalyna eýe boldular

Türkmenistanyň woleýbol boýunça ýygyndy topary Gygyzystanyň paýtagty Bişkek şäherinde geçirilen Merkezi Aziýanyň Çagyryş Kubogynyň ýaryşynda kümüş medala mynasyp boldy. Bu Türkmenistanyň we ýer eýeleri Gyrgyzystanyň ýygyndylarynyň duşuşygynda belli boldy.

Jemleýji oýun dartgynly geçdi. Onda ildeşlerimiz iki gezek öňe saýlandylar: ilki 25:20, soňra bolsa 25:21 hasap bilen tapawutlandylar. Ýöne gyrgyzystanlylar oýnuň üçünji tapgyrynda 25:21, dördünji tapgyrynda hem 25:16 hasap bilen üstünlik gazandylar. Netijede baýragyň ykbaly jemleýji bäşinji tapgyrda çözüldi. Onda meýdança eýeleri 15:7 hasabynda ýeňiş gazanyp, 5:2 hasabynda utdular.

3-nji orun ugrundaky duşuşykda gazagystanly woleýbolçylar Özbegistanyň ýygyndysyny 3:0 hasabynda utup, ýaryşyň bürünç medalyna mynasyp boldular.