mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ö.Şyhmämmedow hakynda

view-icon 8991

“Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, karar edýärin:

ýustisiýanyň geňeşçisi Öwezmämmet Şyhmämmedowy Aşgabat şäheriniň prokurory wezipesine belläp, ony Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň prokurory wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti,
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy
Serdar Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2022-nji ýylyň 30-njy iýuly.