mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ýurdumyzyň mekdeplerinde italýan dili öwrediler

view-icon 2566
Ýurdumyzyň mekdeplerinde italýan dili öwrediler
Ýurdumyzyň mekdeplerinde italýan dili öwrediler
Ýurdumyzyň mekdeplerinde italýan dili öwrediler
Ýurdumyzyň mekdeplerinde italýan dili öwrediler
Ýurdumyzyň mekdeplerinde italýan dili öwrediler
Ýurdumyzyň mekdeplerinde italýan dili öwrediler

Ozal italýan dili aýry ders hökmünde Aşgabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 85-nji orta mekdebinde üstünlikli ornaşdyrylypdy. Täze, 2022-2023-nji okuw ýylyndan başlap, Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň ýöriteleşdirilen mekdeplerinde hem italýan dili öwredilip başlanar.

Häzirki wagtda ýöriteleşdirilen mekdeplerde okuwçylar rus, iňlis, ýapon, hytaý, koreý, nemes, fransuz, arap we pars dillerini öwrenýärler. Dünýäde iň meşhur dilleriň biri bolan italýan dili Türkmenistanyň mekdeplerinde öwrenilýän daşary ýurt dilleriniň onunjysy boldy.

Täze dili öwrenmek 2017-nji ýylyň dekabrynda tassyklanylan daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýasyny tapgyrlaýyn durmuşa geçirmegiň çäklerinde ornaşdyryldy.