mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Türkmenistanyň Prezidentiniň M.Ö.Öwezow hakynda Permany

view-icon 7405

Muhammetrahym Öwezmuhammedowiç Öwezowy Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň rektory wezipesine belläp, ony Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň ylmy işler boýunça prorektory wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti

Serdar BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2022-nji ýylyň 30-njy sentýabry.