mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Türkmen hokkeýçileri ýetginjekleriň (U18) arasynda geçirilýän Aziýa we Okeaniýa çempionatyna gatnaşýar

view-icon 1459
Türkmen hokkeýçileri ýetginjekleriň (U18) arasynda geçirilýän Aziýa we Okeaniýa çempionatyna gatnaşýar

Türkmenistanyň ýetginjekler ýygyndy toparynyň hokkeýçileri 11-nji martda Ulan-Batorda başlanan Aziýa we Okeaniýanyň 18 ýaşa çenli oýunçylaryň arasyndaky ilkinji çempionatyna gatnaşýar.

Halkara hokkeý federasiýasynyň (HHF) howandarlygynda geçirilýän bu ýaryş alty topary jemledi. Bir aýlawly ýaryşyň baýragy ugrunda Eýrandan, Mongoliýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Taýlanddan, Türkmenistandan we Özbegistandan ýetginjekler bäsleşer.

Türkmenistanyň Hokkeý federasiýasynyň başlygy Jora Hudaýberdiýewiň «AA»-nyň habarçysyna aýtmagyna görä, biziň wekiliýetimize Içeri işler ministrliginiň «Galkan» toparyndan 20 hokkeýçi, Söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň «Şir» we «Turkmengaz» döwlet konserniniň «Oguzhan» toparlaryndan 24 türgen giripdir. Ýetginjekler toparynyň baş tälimçisi Guwanç Jepbarow, tälimçisi Maksat Ataýew, wekiliýetiň başlygy bolsa Begşat Baýramowdyr.

Türkmen ýetginjekleri 11-nji martda özbegistanly, 12-nji martda taýlandly deň-duşlary bilen oýnadylar. Olar 14-nji martda Birleşen Arap Emirlikleriniň topary, 15-nji martda bolsa çempionatyň ýer eýeleri Mongoliýanyň topary bilen oýnarlar hem-de ýaryşy 17-nji martda Eýran bilen duşuşykda tamamlarlar.

Türkmenistanyň ýetginjekler ýygyndy toparynyň hokkeýçileri, ýagny ýurdumyzyň baş toparynyň iň ýakyn rezerwi üçin Mongoliýanyň paýtagtynda başlanan çempionat olaryň durmuşynda ilkinji halkara ýaryş bolup, tejribe toplamak we sport ussatlygyny kämilleşdirmek üçin ajaýyp mekdebe öwrüler.