mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Arkadag şäheriniň etraplarynyň häkimlikleri döredildi

view-icon 4536

Arkadag şäherinde Kärizek etrabynyň we Gorjaw etrabynyň döredilmegi bilen baglylykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň we Gorjaw etrabynyň häkimlikleri döredildi.

Arkadag şäheriniň häkimligine Adalat ministrligi we beýleki degişli ministrlikler bilen bilelikde Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň we Gorjaw etrabynyň häkimlikleriniň gurluşlarynyň taslamalaryny, işgär sany baradaky teklipleri taýýarlamak hem-de Ministrler Kabinetine bermek tabşyryldy.