Ï Türkmen talyby «GDA-nyň iň gowy talyby» adyna mynasyp boldy
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmen talyby «GDA-nyň iň gowy talyby» adyna mynasyp boldy

view-icon 2475
Türkmen talyby «GDA-nyň iň gowy talyby» adyna mynasyp boldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby Serdar Rahymow «GDA-nyň iň gowy talyby – 2023» adyna mynasyp boldy.

Halkara bäsleşigiň netijelerine görä, DIM-niň HGI-niň talyby şeýle ýokary dereje bilen sylaglandy, ol Gazagystan Respublikasynyň Bilim we Ylym ministrliginiň goldawy bilen Garaşsyz Döwletler Arkalaşygynyň ylmy we bilim edaralarynyň wekilleriniň arasynda ýaş alymlar Halkara Assosiasiýasy tarapyndan guralan, «Bobek» jemgyýetçilik hereketi» assosiasiýalarynyň görnüşinde ýuridiki şahslaryň birleşigi tarapyndan guraldy.

Serdar Rahymowyň GDA-nyň bilimiň, ylymyň, sungatyň we sportyň ösmegine goşan goşandy ýaryşyň emin agzalary tarapyndan ýokary baha berildi. Zähmeti üçin Serdar Rahymow I derejeli diploma, şeýle hem «GDA-nyň iň gowy talyby» atly medaly bilen sylaglady.

Bu taslama Azerbaýjan, Russiýa, Belarus, Gazagystan, Özbegistan, Täjigistan, Türkmenistan, Gyrgyzystan ýaşlarynyň wekilleri gatnaşdy. Bäsleşik şu ugurlar boýunça geçirildi: Ylym; Sungat; Sport.

Bäsleşige gatnaşan talyplaryň ähli üstünlikleri hem «GDA-nyň iň gowy talyby» diýen halkara kitap ýygyndysyna giriziljekdigine bellemek gerek.

Serdar Rahymowyň halkara we döwlet bäsleşiklerinde birnäçe gezek ýeňijisi bolupdy. Geçen ýylda türkmen talyby «GDA-nyň iň gowy ýaş alymy» bolupdy, şeýle hem Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasyndaky ylmy işleriň bäsleşiginiň ýeňijisi boldy. 

Yaş, işjeň we zehinli Serdar öz ylmy işini uly gyzyklanma we yhlas bilen dowam etdirýär. Häzir Serdar bugdaý kesindilerinden ýasalýan biologik usulda dargaýan bir gezeklik ulanylýan gaby döretmek boýunça taslamanyň üstünde işleýär, ol milli we halkara bäsleşikleriniň baýraklaryna mynasyp bolupdy.