Ï Gahryman Arkadagymyz türkmen-german işewürler maslahatyna gatnaşýar
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Gahryman Arkadagymyz türkmen-german işewürler maslahatyna gatnaşýar

view-icon 3833
Gahryman Arkadagymyz türkmen-german işewürler maslahatyna gatnaşýar

Şu gün Germaniýa Federatiw Respublikasynda iş sapary bilen bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Berlinde geçirilýän türkmen-german işewürler maslahatyna gatnaşýar.

Şeýle hem «Marriot» myhmanhanasynyň mejlisler zalynda geçirilýän çärä Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary we Türkmenistanyň esasy pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de hünärmenleri, ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary gatnaşýarlar. Kabul edýän tarapdan bu çärä GFR-iň esasy ministrlikleriniň, German ykdysadyýetiniň gündogar komitetiniň, Kiçi we orta kärhanalaryň federal birleşiginiň wekilleri, iri banklaryň hem-de dürli ulgamlarda işleýän onlarça kompaniýalaryň ýolbaşçylary gatnaşýarlar.

Işewürler maslahatyň dowamynda ykdysadyýetiň dürli ugurlary boýunça türkmen-german hyzmatdaşlygynyň ösdürmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmagy meýilleşdirildi.

Germaniýa ýurdumyzyň esasy işewür hyzmatdaşlarynyň hatarynda çykyş edýär. Iri german işewür düzümleri bilen ýola goýlan netijeli gatnaşyklar, şeýle hem GFR-iň wekiliýetiniň giň düzümi Germaniýa tarapyndan ikitaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmaga uly gyzyklanma bildirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.