Ï Paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary

view-icon 2637
Paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary

Dynç günlerinde paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň ýaşaýjylary hem-de myhmanlary üçin gyzykly medeni çäreler garaşýar.

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry:

09.02.2024 «Mejbury tebip bolan» 19:00;

10.02.2024 «Mejbury tebip bolan» 19:00;

11.02.2024 «Saňa ýalan, maňa çyn» 19:00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry:

10.02.2024 «Bir Selbiniň yşkynda» 19:00;

11.02.2024 «Bir ojakda iki dünýä» 19:00. 

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

09.02.2024 «Altyn jüýje» 11:00;

09.02.2024 «Lukman gelinlik» 19:00;

10.02.2024 «Elwan ýaglykly Serwim» 19:00;

11.02.2024 «Mähriban dideler» 19:00.

Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatry:

10.02.2024 «Geliň gülşeliň!» 19:00;

11.02.2024 «Geliň gülşeliň!» 19:00.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky Talyplar teatry: 

10.02.2024 «Çynymy aýtsam...» 19:00;

11.02.2024 «Gülki agşamy» 19:00.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry:

09.02.2024 «Шикарный мужчина» 19:00;

10.02.2024 «Маша и медведь» 12:00;

10.02.2024 «Сад без земли» 19:00;

11.02.2024 «Золотой цыплёнок» 11:00;

11.02.2024 «Золотой цыплёнок» 13:00;

11.02.2024 «Свободные бабочки» 19:00.

Türkmen döwlet gurjak teatry:

09.02.2024 «Janly gurjaklar» 17:00;

09.02.2024 «Ýartygulak» 19:00;

10.02.2024 «Böwenjik» 17:00;

10.02.2024 «Gurjakgyz» 19:00;

11.02.2024 «Bir towşanjyk bar eken...» 12:00;

11.02.2024 «Bir towşanjyk bar eken...» 17:00;

11.02.2024 «Çagaly öý-bazar» 19:00.