Ï Türkmenistanly erkin göreş boýunça pälwan Antalýada geçirilen ýetginjekler ýaryşynda bürünç medal eýeledi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanly erkin göreş boýunça pälwan Antalýada geçirilen ýetginjekler ýaryşynda bürünç medal eýeledi

view-icon 2852
Türkmenistanly erkin göreş boýunça pälwan Antalýada geçirilen ýetginjekler ýaryşynda bürünç medal eýeledi

Erkin göreş boýunça pälwan Alp Arslan Begenjow Türkiýäniň Antalýa şäherinde 20 ýaşa çenli türgenleriň arasynda geçirilen halkara ýaryşynda bürünç medal gazandy.

Ýaryşa Ýewropanyň we Aziýanyň 15 ýurdundan 316 türgen (213 erkek we 103 zenan) gatnaşdy, olar erkekleriň we zenanlaryň arasynda erkin göreşde, şeýle hem grek-rim göreşinde 10–30 medal toplumy ugrunda göreşdiler. Türkiýäniň milli ýygyndysy ýaryşa meýdança eýesi hökmünde has köp – 136 (94 erkek we 42 zenan) türgen çykardy.

Türkmenistanyň toparynda erkin göreşde (9 erkek) we grek-rim göreşinde (6 türgen) – 15 türgen wekilçilik etdi. Olardan diňe biri Watana medally dolandy.

Alp Arslan Begenjow 74 kilograma çenli agram derejesinde bürünç baýrak gazandy, bu ýaryşda 6 ýurtdan 13 pälwan medal ugrunda bäsleşdi.

Bije netijesinde çärýek final bolan birinji tutluşykda paýtagtyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan mekdep-internadynyň 11-nji synp okuwçysy Georgiý Gogriçianini (Gruziýa) ýeňdi. Soňra ýarym finalda ýaryşyň geljekki kümüş medalçysy Ybraýym Metehan Ýaprakdan (Türkiýe) ýeňildi. Bürünç ugrundaky göreşde Alp Arslan Begenjow 3-nji minutda Bekbol Izabekowdan (Gyrgyzystan) üstün çykdy. Ikinji bürünç medaly Ahmad Ahmadlini (Azerbaýjan) ýeňen Murat Dogan (Türkiýe) gazandy. Bu agram derejesinde Ali Abbas Rezaeyaghuzgele (Eýran) ýeňiji boldy.

8-nji awgustda 17 ýaşy dolýan Alp Arslan Begenjow Türkmenistanyň ýetginjekler toparynyň häzirki baş tälimçisi Berdi Atabaýewiň elinde erkin göreş bilen meşgullanyp başlady. Häzirki wagtda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň kümüş medalynyň eýesi Batyr Orazgylyjowyň ýolbaşçylygynda başarnygyny kämilleşdirýär.

A.Begenjow ozal iki gezek – 2022-nji we 2023-nji ýyllarda Rumyniýada 17 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda geçirilen «Constantin Alexandru & Ioan W.Popovici» halkara ýaryşynda üstünlik gazandy. 2022-nji ýylda ýetginjekleriň arasynda Aziýanyň çempionatynda 65 kilograma çenli agram derejesinde altyn medal eýeledi. Geçen ýyl Bişkekde ýetginjekleriň arasynda geçirilen Aziýa çempionatynda 71 kilograma çenli agram derejesinde bürünç medal gazandy. Indi bolsa 74 kg agramda ýetginjekleriň arasynda çempionlary halkara ýaryşynda bürünç medal eýeledi.