Ï 19-21-nji aprel aralygynda paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar we konsertler
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

19-21-nji aprel aralygynda paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar we konsertler

view-icon 2492
19-21-nji aprel aralygynda paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar we konsertler

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry:

19.04.2024 «Oskar» 19:00;

20.04.2024 «Syrly sandyk» 19:00;

21.04.2024 «Şadyýan wäşiler» 19:00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry:

19.04.2024 «Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky simfoniki orkestriň konserti» 19:00;

20.04.2024 «Bir ojakda iki dünýä» 19:00;

21.04.2024 «Durmuş diňe düýş däl» 19:00. 

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

19.04.2024 «Böwenjik» 11:00;

19.04.2024 «Mähriban dideler» 19:00;

20.04.2024 «Oskar» 19:00;

21.04.2024 «Hak aşyklar» 19:00.

Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatry:

20.04.2024 «Ýagyş ýagan gijesi» 19:00;

21.04.2024 «Aýdym-sazly gülki agşamy 19:00.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry:

20.04.2024 «Dawa nämeden başlandy?» 19:00;

21.04.2024 «Janly heýkeller» 19:00.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry:

19.04.2024 «Свободные бабочки» 19:00;

20.04.2024 «Похищение Чебурашки» 12:00;

20.04.2024 «Волки и овцы» 19:00;

21.04.2024 «Аладдин и волшебная лампа» 11:00;

21.04.2024 «Аладдин и волшебная лампа» 13:00;

21.04.2024 «Пришел мужчина к женщине» 19:00.

Türkmen döwlet gurjak teatry:

19.04.2024 «Garagollaryň ökünji» 17:00;

 19.04.2024 «Ýartygulak» 19:00; 

20.04.2024 «Janly gurjaklar» 17:00; 

20.04.2024 «Söýgi bizi halas eder» 19:00; 

21.04.2024 «Janly gurjaklar» 12:00;

 21.04.2024 «Janly gurjaklar» 17:00; 

21.04.2024 «Juwan kalbym joşanda» 19:00.