Ï Daşoguz welaýatynda türkmen-amerikan kitap ýarmarkasy geçirildi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Daşoguz welaýatynda türkmen-amerikan kitap ýarmarkasy geçirildi

view-icon 1607
Daşoguz welaýatynda türkmen-amerikan kitap ýarmarkasy geçirildi

Akydar şahyr Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli Daşoguz welaýat kitaphanasynda türkmen-amerikan kitap ýarmarkasy geçirildi.

Bu çäräni ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy bilen bilelikde Türkmenistanyň hökümeti gurady. Çärede ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň kömegi bilen türkmen diline terjime edilen amerikan edebiýatynyň nusgawy eserleri görkezildi.

Diplomatik wekilhana  şu güne çenli 14 neşir çap etdi. «Medeni mirasy  gorap saklamak boýunça amerikan ilçileriniň gaznasynyň»  häzirki wagtda Magtymguly Pyragynyň döwründäki käbir golýazmalary dikeltmegiň üstünde işleýändigini bellemelidiris.

Bu, Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasyndaky medeni we ynsanperwer gatnaşyklaryň pugtalanýandygyny görkezýär. ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçisi Mettýu Klimow eden çykyşynda gowy kitabyň adama ýoldaş bolýandygyny aýtdy. Ol adamyň dostuna öwrülýär.

Şeýle hem ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň adyndan kitaphana iňlis dilindäki kitaplar ýygyndysyny sowgat etdi.