Ï Seulda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli çäreler geçirildi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Seulda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli çäreler geçirildi

view-icon 1549
Seulda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli çäreler geçirildi

2024-nji ýylyň 14-nji maýynda Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçihanasynyň guramagynda Seul şäheriniň Ýoňsan etrap häkimliginiň binasynda beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli halkara ylmy maslahat geçirildi. Çärä «Merkezi Aziýa - Koreýa Respublikasy hyzmatdaşlyk forumynyň Sekretariatynyň ýolbaşçylary hem-de işgärleri, Koreýa Respublikasynda akkreditirlenen diplomatik wekilhanalaryň baştutanlary, alymlar, döredijilik işgärleri, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri we talyp ýaşlar gatnaşdylar. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy habar berýär.

Maslahatyň dowamynda çykyş edenler Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň arasyndaky medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň yzygiderli we netijeli ösdürilýändigini bellediler. Türkmen edebiýatynyň nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň edebi mirasynyň, onuň parahatçylygy, watansöýüjiligi, agzybirligi we dost-doganlygy ündeýän eserleriniň halklaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň berkidilmegine ýardam edýändigi aýratyn nygtaldy.

Soňra maslahata gatnaşyjylar şahyryň ömri we döredijiligine bagyşlanan suratlaryň, şahyryň şygyrlarynyň ýygyndylarynyň, türkmen milli egin-eşikleriniň hem-de amaly-haşam sungatynyň eserleriniň sergisini synladylar.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň kitaplary sergide aýratyn orun eýelediler. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň «Änew – müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly kitaby sergä gatnaşanlarda aýratyn gyzyklanma döretdi.