Ï «Toprak» hojalyk jemgyýeti halkara sergide öz önümlerini görkezdi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

«Toprak» hojalyk jemgyýeti halkara sergide öz önümlerini görkezdi

view-icon 1821
«Toprak» hojalyk jemgyýeti halkara sergide öz önümlerini görkezdi

Sergide Türkmenistanda gasynlanan karton we kagyz gaplar önümçiliginde gazanan üstünlikleri bilen tanalýan «Toprak» hojalyk jemgyýeti hem öz önümlerini görkezdi. Bu kärhana «NowaEco» nyşanly A1, A2, A3, A4 ölçegli edara kagyzlaryny hem öndürip başlady.

Sergide kärhananyň wekili önümleriniň esasy artykmaçlygynyň Türkmenistanyň dokma senagatynda we oba hojalygynda gaýtadan işlenen kagyzlary hem-de galyndylary ulanmakdygyny aýtdy. Bu bolsa tokaýlary gorap saklamaga kömek edip, dürli ölçegdäki edara kagyzyny we gasynlanan karton kagyzlaryny öndürmäge mümkinçilik berýär.

«NowaEco» edara kagyzlaryna içerki bazarda islegiň uludygyna garamazdan, olar Özbegistan, Gazagystan, Owganystan, Eýran ýaly goňşy ýurtlara we Ýewropa döwletlerine hem eksport edilýär.

Kompaniýa 1999-njy ýyldan bäri gasynlanan karton kagyzlar bazarynda üstünlikli işläp gelýär we eýýäm aýda 100 000 gap A4 ölçegli ekologiýa taýdan arassa «NowaEco» edara kagyzyny öndürýär.

Kärhananyň wekili daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan harytlary ýurdumyzda öndürmek, artykmaç önümleri daşary ýurtlara eksport etmek meselesinde-de uly üstünlikler gazanandyklaryny aýtdy.