Ï Türkmenistanyň agyr atletikaçylary Er-Riýadda geçýän dünýä çempionatyna gatnaşarlar
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň agyr atletikaçylary Er-Riýadda geçýän dünýä çempionatyna gatnaşarlar

view-icon 2573
Türkmenistanyň agyr atletikaçylary Er-Riýadda geçýän dünýä çempionatyna gatnaşarlar

Er-Riýadda (Saud Arabystany) başlanan agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna Türkmenistandan 15 türgen gatnaşar. Erkekleriň arasynda geçirilýän 88-nji, zenanlaryň arasynda bolsa 31-nji bu ýaryş 117 ýurtdan 719 (365 erkek we 354 zenan) türgenleri bir ýere jemledi.

Türkmenistanyň erkekler toparyna 10 agyr atletikaçy girdi: Seýitjan Mirzaýew (agramy 61 kg çenli), Perhat Bagtyýarow (67 kg çenli), Bunýad Raşidow (67 kg çenli), Bektimur Reýimow (73 kg çenli), Maksat Meredow (81 kg çenli), Şatlyk Şöhradow (89 kg çenli), Gaýgysyz Töräýew (81 kg çenli), Şahzadbek Mätýakubow (96 kg çenli), Dawranbek Hasanbaýew (102 kg çenli) we Hojamuhammet Toýçyýew (109 kg-dan ýokary). Zenanlar toparynda bolsa 5 türgen bar: 45 kilograma çenli agramda 2018-nji ýylyň dünýä çempiony Ýulduz Jumabaýewa (49 kg çenli), Kristina Şermetowa (59 kg çenli), Gülnabat Kadyrowa (76 kg çenli), 59 kilograma çenli agram toparynda Tokioda geçen Olimpiýa oýunlarynyň kümüş medalçysy Polina Gurýewa (76 kg çenli) we Anamjan Rüstamowa (81 kg çenli).

Agyr atletika boýunça 2023-nji ýyl dünýä çempionaty 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlary üçin synag ýaryşydyr. Oýunlar üçin türgenleri saýlamagyň düzgünlerine laýyklykda, (kabul edýän ýurduň agyr atletikaçylaryny we ählumumylyk ýörelgesi boýunça synagdan geçen) türgenler 2023-nji ýyldaky dünýä çempionatyna we 2024-nji ýylyň aprel aýynda Taýlandda geçiriljek dünýä Kubogyna gatnaşmaly.

Olimpiýa saýlama düzgünlerine laýyklykda, 2024-nji ýylda Parižde geçjek ýaryşa gatnaşmak isleýänleriň hemmesi Er-Riýada gitmeli, sebäbi bu türgenleriň gatnaşmaly iki sany hökmany saýlama oýunlarynyň birinjisidir. Şonuň üçin şikes sebäpli ýa-da başga bir sebäbe görä, ýaryşa gatnaşmaga taýyn däller ýaryşa gelip, agram çekişlige gatnaşmalydyrlar.

Türkmenistanyň milli topary agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna Minskde taýýarlyk gördi, ol ýerde 9-njy awgustdan 3-nji sentýabr aralygynda okuw-türgenleşik ýygnanyşyklary bolup geçdi.