Ï Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň dykgatyna
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň dykgatyna

view-icon 2078

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň altynjy maslahaty 2024-nji ýylyň 13-nji iýulynda sagat 10:00-da Türkmenistanyň Mejlisiniň binasynda geçirilýär.

Deputatlary bellige almak 13-nji iýulda sagat 9:00-da başlanýar.