Ï Paýtagtymyzyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Paýtagtymyzyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary

view-icon 1689
Paýtagtymyzyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary

18–20-nji noýabr aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri Aşgabat we Türkmenabat şäherlerinde geçiriler.

Medeniýet günleriniň çäginde türk sungat işgärleriniň ýerine ýetirjek birnäçe konserti bolar. Şeýle hem türk amaly sungat eserleriniň sergisi guralar.

Türkmenistanda geçiriljek Türkiýäniň Medeniýet günleriniň iki ýurduň arasyndaky medeni gatnaşyklary berkitmek üçin döredilendigini bellemelidiris.

Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry:

18.11.2023 «Gelinler» 19:00;

19.11.2023 «Hazyna» 19:00. 

Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry:

18.11.2023 «Demir aýal» 19:00; 

19.11.2023 «Toýumyza gel, toýumyza» 19:00. 

Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

17.11.2023 «Kalp tary» 19:00; 

18.11.2023 «Näzli dildarym» 19:00; 

19.11.2023 «Lukman gelinlik» 19:00.

A.S.Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatry:

17.11.2023 «Коварства и любовь» 19:00;

18.11.2023 «Бовенджик» 12:00;

18.11.2023 «Сёстры» 19:00;

19.11.2023 «Золушка» 11:00, 13:00; 

19.11.2023 «Муза любви» 19:00. 

Mollanepes adyndaky Talyplar teatry:

18.11.2023 «Gülki agşamy» 19:00;

19.11.2023 «Söýgi bar ýerinde» 19:00. 

Türkmen döwlet gurjak teatry:

17.11.2023 «Balykçy we balyjak» 17:00; 

17.11.2023 «Gurjak gyz» 19:00; 

18.11.2023 «Janly gurjaklar» 17:00; 

18.11.2023 «Çagaly öý – bazar» 19:00; 

19.11.2023 «Arşyn mal alan» 19:00.