mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Sport

news-photo

08.11.2022

total-veiw

1565

Türkmenistanyň Tennis federasiýasy ITF-iň ýanyndaky okuw merkezi bolar

Halkara tennis federasiýasy (ITF) Türkmenistana ygtyýarly okuw merkezi bolmaga resmi taýdan ygtyýar berdi. Halkara tennis federasiýasynyň prezidenti Dewid Haggertiniň we ITF-iň ýerine ýetiriji direktory Luka Santiliniň gol çeken degişli şahadatnamasy şu gün Türkmenistanyň Tennis federasiýasyna (TTF) gelip gowuşdy.

news-photo

07.11.2022

total-veiw

2170

Türgenlerimiz Kazanda geçirilen dünýä kubogynda 12 medal gazandylar

Ýurdumyzyň pälwanlary Tatarystan Respublikasynyň paýtagtynda Kazanda guşakly göreş boýunça geçirilen dünýä kubogyda jemi 12 (2 altyn, 2 kümüş we 8 bürünç) medala mynasyp boldular.

news-photo

05.11.2022

total-veiw

1968

«Ahal» futbol topary çempionatda 15-nji gezek ýeňiş gazandy

«Ahalyň» futbolçylary 18-nji tapgyryň ilkinji oýnunda Türkmenbaşynyň «Şagadamyny» 3:1 hasabynda utup, Türkmenistanyň 2022-nji ýyldaky çempionatynda 15-nji ýeňişini gazandy. Duşuşyk paýtagtymyzyň «Nusaý» stadionynda geçdi.

news-photo

04.11.2022

total-veiw

2200

Türkmen küştçüleri Aziýa çempionatynda halkara kadalaryny berjaý etdiler

Türkmen küştçüleri Saparmyrat Atabaýew bilen Azat Nurmämmedow Hindistanyň Nýu-Deli şäherinde geçirilen küşt boýunça Aziýa çempionatynda halkara kadalaryny berjaý etdiler, onda erkekler (açyk) we zenanlar toparynda 9 türgen ýurdumyzdan wekilçilik etdiler.

news-photo

03.11.2022

total-veiw

1817

Futbol boýunça Aziýa kubogy 2024-iň saýlama ýaryşynda Türkmenistanyň zenanlar toparynyň (U17) bäsdeşleri kesgitlendi

Bangladeşiň, Singapuryň we Birleşen Arap Emirlikleriniň toparlary şu gün Malaýziýanyň paýtagtynda geçirilen futbol boýunça 2024-Aziýa kubogynyň saýlama ýaryşynyň bije çekişliginiň netijeleri boýunça, Türkmenistanyň ýaş zenanlar ýygyndy toparynyň (17 ýaşa çenli) bäsdeşi boldular.

news-photo

03.11.2022

total-veiw

1515

«Altyn asyr» topary ýeňiş gazandy

17-nji tapgyryň jemleýji oýnunda Türkmenbaşynyň «Şagadam» toparyny 1:3 hasabynda utup, «Altyn asyryň» futbolçylary ýeňiş gazandylar. 

news-photo

03.11.2022

total-veiw

1363

Türkmenistanyň zenanlar ýygyndy topary (U20) futbol boýunça Aziýa Kubogy-2024-iň saýlama oýunlarynda Eýran we Bangladeş bilen oýnar

Türkmenistanyň zenanlar topary (20 ýaşa çenli) futbol boýunça Aziýa Kubogy-2024-iň saýlama ýaryşynda Eýranyň we Bangladeşiň toparlary bilen duşuşar. Şu gün Kuala-Lumpurda (Malaýziýa) Aziýa futbol konfederasiýasynyň merkezinde geçirilen bije atyşlygyň netijesi şeýle.

news-photo

02.11.2022

total-veiw

1945

«Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň üçünji sany çapdan çykdy

Sporta ýöriteleşdirilen neşiriň ilkinji sahypalary Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyny bellemäge bagyşlanan dabaralar barada gürrüň berýän materiallar bilen açylýar.

news-photo

31.10.2022

total-veiw

1968

«Ahal» topary «Energetik» toparyny utup, futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynda öňdeligini berkitdi

«Ahalyň» toparynyň futbolçylary 17-nji tapgyrda ýokary liganyň klublarynyň arasynda Türkmenistanyň çempionatynda Marynyň «Energetik» toparyny utup, öňdeligini berkitdiler. Paýtagtymyzyň «Nisa» stadionynda geçen oýunda meýdança eýeleri 6:0 hasabynda ýeňiş gazandylar.

news-photo

28.10.2022

total-veiw

2649

Türkmenistan konkili taýýanlaryň Halkara birleşiginiň doly derejeli agzalygyna kabul edildi

Türkmenistanyň sportuň gyşky görnüşleri Milli merkeziniň figuralaýyn taýmak bölümi konkili taýýanlaryň Halkara birleşiginiň (ISU) doly derejeli agzalygyna kabul edildi. Degişli çözgüt ISU-nyň Geňeşiniň Ženewada (Şweýsariýa) geçen mejlisinde kabul edildi.

...158