mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com

Ylym

news-photo

10.12.2021

total-veiw

3291

Hakara bilermenleriniň okuw sapaklary

ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkezi ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary üçin «Gepleşikler prosesleri, käre ussatlyk we parahatçylyga hem-de howpsuzlyga ýardam etmäge inklýuziw gatnaşyk» temasyndan onlaýn-umumy saspaklar tapgyryny geçirýär.

news-photo

09.12.2021

total-veiw

2818

«Parahatlygyň ýaş çaparlary»: bäsleşigiň II tapgyry

«Parfiýa we Gun döwletleriniň diplomatiýasy we diplomatik däpleri» — «Parahatlygyň ýaş çaparlary» atly akyl-bilim bäsleşiginiň 2-nji tapgyryna gatnaşjaklar hut şu tema boýunça bilimlerini görkezmeli bolarlar.

news-photo

08.12.2021

total-veiw

2458

Bitaraplyga bagyşlanan dabara

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesiniň 26 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk duşuşygy boldy.

news-photo

04.12.2021

total-veiw

2571

Ýöriteleşdirilen iňlis dili: talyplaryň taýýarlyk derejesi

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldamagynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň gurnan Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda ýöriteleşdirilen iňlis dili boýunça Onlaýn-olimpiadanyň jemi jemlendi.

news-photo

03.12.2021

total-veiw

2727

Olimpiadanyň jemleri jemlendi

Ýurdumyzyň Bilim ministrliginiň goldamagynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniersitetiniň (HYYÖU) Türkmenistnanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda guran "Häzirki zaman türkmen jemgyýeti" temasyndan onlaýn-olimpiadasynyň jemi boýunça ýeňijileriň 11-si we baýrakly orunlara mynasyp bolanlaryň 43-si aýan edildi.

news-photo

02.12.2021

total-veiw

3415

Filosofiýa boýunça ýokary okuw mekdepleriniň arasyndaky Olimpiadanyň jemi jemlendi

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldamagynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň gurnan Türkmenistnanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda filosofiýa boýunça geçirilen 2-nji Onlaýn olimpiadanyň ýeňijielri we baýrakly orunalry eýelänler belli boldy.

news-photo

01.12.2021

total-veiw

3001

Ýurdumyzda Açyk halkara fizika internet olimpiadasy geçiriler

4-6-njy dekabrda Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda ýurdumyzyň Bitaraplygynyň şanly 26 ýyllygy mynasybetli, Açyk halkara fizika internet olimpiadasyny geçirmegi meýilleşdirýär.

news-photo

01.12.2021

total-veiw

2388

Onlaýn olimpiada geçirildi

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldawy bilen Türkmenistanyň Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň guramagynda Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň talyplarynyň arasynda ykdysadyýet boýunça geçirilen 2-nji onlaýn olimpiadanyň ýeňijileri yglan edildi.

news-photo

29.11.2021

total-veiw

2281

Konstantin Sykulenko – göz keselleri institutynyň ilkinji ýolbaşçysy

Şu ýyl Türkmenistanyň paýtagtyndaky göz keselleri ylmy-barlag institutynyň döredilenine 89 ýyl, onuň ilkinji direktory Konstantin Iwanowiç Sykulenkonyň hem doglan gününe 132 ýyl dolýar.

...80