mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Medeniýet

news-photo

24.09.2023

total-veiw

1262

Türkmen suratkeşleriniň Watanymyzyň Garaşsyzlygyna bagyşlanan işleri

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Şekillendiriş sungaty sergi merkezinde ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan sergi açyldy. Çeper sergiler müdirligi örän berk talapkärlik bilen saýlamak arkaly, oňa Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda ýaşaýan suratkeşleriň 200-den gowrak iň gowy işini hödürledi.

news-photo

24.09.2023

total-veiw

1219

Türkmen halkynyň Milli Lideri Magtymguly Pyragynyň döredijiliginiň ähmiýetini nygtady

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň döredijiliginiň ähmiýetini nygtady.

news-photo

22.09.2023

total-veiw

1900

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Garaşsyzlyk — Watanymyzyň şöhraty» atly sergi

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Garaşsyzlygyň 32 ýyllygyna bagyşlanan şekillendiriş we bezeg sungatynyň ikinji sergisi açyldy.

news-photo

21.09.2023

total-veiw

1858

Ýelena Oreşkina «Güýz balyna» çagyrýar

Şu ýylyň 14-nji oktýabrynda sagat 19:00-da «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde meşhur estrada aýdymçysy Ýelena Oreşkinanyň «Güýz baly» atly solo konserti geçiriler.

news-photo

20.09.2023

total-veiw

1693

Türkmen kinomatograflarynyň taryhynda halkymyzyň ruhy

Şu ýyl nusgawy şahyr Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny bellemek bilen bagly geçirilýän çäreleriň geriminiň barha giňeýändigi bilen aýratyn ähmiýete eýedir.

news-photo

20.09.2023

total-veiw

1473

Paýtagtymyzyň teatrlarynda baýramçylyk mynasybetli spektakllary taýýarlanyldy

Türkmenistanyň ýetip gelýän şanly Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda ýurdumyzyň döredijilik toparlary we teatrlary baýramçylyk mynasybetli spektakllary taýýarladylar.

news-photo

20.09.2023

total-veiw

2038

Aşgabatda 2023-nji ýylyň moda toplumlary görkezildi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna gabatlap geçirilen ykdysady üstünlikleriň sergisiniň çäginde Dokma senagaty ministrliginiň Aşgabat modeller öýi we ýurduň öňdebaryjy dizaýnerleri täze modaly geýimleri görkezdiler.
news-photo

19.09.2023

total-veiw

1659

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş Assambleýasynda Magtymgulynyň goşgusyny okady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Nýu-Ýork şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Asssambleýasynyň 78-nji mejlisinde türkmen we dünýä edebiýatynyň nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň goşgusyny okady.

news-photo

18.09.2023

total-veiw

1323

Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestri täze möwsümi Çaýkowskiniň sazy bilen açar

Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestri täze saz möwsümini açmaga taýýarlanýar. 

news-photo

18.09.2023

total-veiw

1351

Romanslar ýaňlanan konsert

Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde «Romantika romansa» («Romansyň romantikasy») at bilen konsert geçirildi. Konsertde romanslardan başga-da birnäçe estrada aýdymlary hem ýaňlandy.

...221