mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ylym

news-photo

24.07.2024

total-veiw

1313

Türkmen ýokary okuw mekdepleriniň talyplary ABŞ-da SUSI maksatnamasynyň çäklerinde okuw geçýärler

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň ikisiniň dört talyby «ABŞ-nyň institutlaryny öwrenmek» (SUSI) atly akademiki maksatnama gatnaşyjy boldular.

news-photo

24.07.2024

total-veiw

1377

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti 1000-den gowrak dalaşgärleri okuwa kabul eder

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň talyplarynyň hataryna goşulmak we hünär-bilim almak isleýän dalaşgärleriň resminamalaryny kabul etmegini dowam edýär.

news-photo

22.07.2024

total-veiw

1756

Türkmen ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri Kazanda «Tomusky uniwersitet» taslamasyna gatnaşdylar

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri «Tomusky uniwersitet» taslamasynda çykyş etdiler. Çäräniň ýapylyş dabarasy Kazan Federal uniwersitetinde geçirildi.

news-photo

20.07.2024

total-veiw

2267

Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdepleri has köp hünär teklip edýärler

Türkmenistanda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine giriş möwsümi başlandy. Onuň çäginde okuwa girjeklerden resminamalar kabul edilýär.

news-photo

17.07.2024

total-veiw

1843

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň wekilleri Rumyniýada önümçilik tejribeligini geçýärler

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň wekilleri Rumyniýanyň tehniki we inženerçilik bilimi boýunça esasy ýokary okuw mekdepleriniň birinde iş saparynda bolýarlar.

news-photo

16.07.2024

total-veiw

2718

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň uçurymy GDA-nyň A.A.Gromyko adyndaky ýaş halkaraçylar bäsleşiginiň finalçysy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara gatnaşyklary fakultetiniň uçurymy Serdar Rahymow GDA-nyň A.A.Gromyko adyndaky ýaş halkaraçylar bäsleşiginiň finalçylarynyň hataryna girdi. 

news-photo

16.07.2024

total-veiw

2433

Köpetdagyň gyrymsy agaçlarynyň syrlary

Köpetdagyň agaçlary üznüksiz massiwleri emele getirmeýär, bir tarapdan ol ekoulgamlar üçin daşky gurşawy emele getirýär, beýleki tarapdan bolsa, tebigatyň üýtgeýän gurşawyna bagly bölegidir.

news-photo

15.07.2024

total-veiw

3002

Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek möwsümine badalga berildi

Şu gün Türkmenistanyň paýtagtynda, Arkadag şäherinde hem-de welaýatlarynda ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek möwsümi badalga aldy.

news-photo

15.07.2024

total-veiw

2195

Energetika instituty üçin innowasiýa tehnologiýalary

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň mugallymlarynyň we «Dikeldilýän energiýa çeşmeleri» ylmy-önümçilik merkeziniň alymlarynyň, Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň inženerleriniň, Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň uýgunlaşdyryş taslamasynyň hünärmenleri bilen iş duşuşyklary we BMGÖM-iň «Durnukly şäherler» taslamasy yzygiderli geçirilýär.

news-photo

12.07.2024

total-veiw

2694

«Garagum» edebiýat birleşmesi döredildi

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde «Garagum» edebiýat birleşmesi döredildi.

...147