Türkmenistan — rowaçlygyň Watany
20.12.2019
eye
224

Döwlet muzeýiniň sergisi: haly sungatynyň şahyranalygy

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde türkmen halyçylyk däpleriniň ÝuNESKO-nyň
07.12.2019
eye
201

Halkara Bitaraplyk gününe çeper bagyşlanma

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan ser
09.11.2019
eye
278

Hasyl toýuna bagyşlanan sergi açyldy

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde noýabryň ikinji ýekşenbesinde bellenilýä
11.09.2019
eye
258

Buharestde türkmen halkynyň medeni ýörelgelеri we sungaty görkezilýär

10-njy sentýabrda Buharestiň Parlament köşgündäki Konstantin Brankuzi galereýasynda türkmen halkynyň
01.07.2019
eye
339

Türkiýäniň Bozok uniwersitetinde geçirilen ylmy maslahat Magtymgulynyň döredijilik mirasyna bagyşlandy

28-nji iýunda Ýozgatda (Türkiýe) Magtymguly Pyragynyň şäheriň merkezi seýilgähindäki ýadygärligine g
27.06.2019
eye
339

Magtymgula bagyşlanan žiwopis eserleri

Paýtagtymyzyň sergi merkezinde beýik filosof, watansöýüji dana şahyr Magtymguly Pyragynyň doglan gü
02.06.2019
eye
347

Türkmenistanyň Döwlet muzeýinde çagalara bagyşlanan sergi açyldy

Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşl
15.04.2019
eye
611

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: — Döwrümiň döwrany Rowaç!

Watanymyz Türkmen bedewiniň milli baýramyny bellemäge taýýarlyk görýär. Baýramçylygyň çäklerinde geç
12.04.2019
eye
456

Gaýnarbaba — türkmen topragynyň tenekar gözelligi we jomartlygy

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow 12-nji aprelde geçirilen giňişleýin hökümet mejlisiniň
25.03.2019
eye
403

Taryhy-medeni mirasyň we ýörelgeleriň waspy žiwopis eserlerinde

Türkmenistanyň Şekillendiriş muzeýinde “Türkmenistan – rowaçlygyň Watany” atly ýylyň şygaryna bagyşl